Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

Nazwa STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO
Rejestr REJESTR STOWARZYSZEŃ
Numer KRS 0000342853
NIP 5632381401
REGON 060551265
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2009-11-26
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2009-11-26
Województwo LUBELSKIE
Powiat M. CHEŁM
Gmina M. CHEŁM
Miejscowość CHEŁM
Adres UL. STAROŚCIŃSKA 4A
Kod pocztowy 22-100
Adres WWW HDCHELM.CBA.PL
Email HOSPICJUMDOMOWE.CHELM@GMAIL.COM
Status OPP TAK
Data przyznania statusu OPP 2012-10-30
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU HOSPICJUM UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE MUSI WŚRÓD NICH BYĆ OŚWIADCZENIE PREZESA LUB ZASTĘPUJĄCEGO GO CZŁONKA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POSZCZEGÓLNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI HOSPICJUM, W TYM PROWADZENIA SPRAW PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI, ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA LUB PEŁNOMOCNIKÓW.
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
BONIECKI   TADEUSZ   PREZES ZARZĄDU
LEWICKI   JACEK ADAM WICEPREZES ZARZĄDU
PASIECZNA   ANNA   CZŁONEK ZARZĄDU
MASŁOWSKI   JERZY MARIAN CZŁONEK ZARZĄDU

Liczba członków: 4

Członkowie komisji rewizyjnej
Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
FLOREK   JERZY   CZŁONEK KOMISJI
CZUWARA   EDWARD STANISŁAW CZŁONEK KOMISJI
OSTROWSKI   TADEUSZ JÓZEF CZŁONEK KOMISJI

Liczba członków: 3

Wyszukiwarka KRS
Każdy może wyszukać podmiot w KRS i uzyskać informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu (taka informacja zawiera także dane wykreślone).