Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

Kilkadziesiąt osób zdecydowało się zaangażować w budowę domu hospicyjnego, który powstaje z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. K. Malinowskiego. Kilka dni temu powołana została rada do spraw budowy hospicjum, na której czele stanął Zbigniew Bajko.

Rada składa się z członków honorowych i zwyczajnych, będzie jednolitym gremium doradczym dla zarządu hospicjum. Tworzą ją przedstawiciele duchowieństwa, polityki, medycyny, mediów oraz przedsiębiorcy i adwokaci.

– Hospicjum Domowe imienia ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w tym roku obchodzi 10-lecie powstania. Przez ten czas bezpłatną opieką objęliśmy ponad trzy tysiące osób, głównie z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi oraz ich rodziny. Obecnie domową opiekę hospicyjną ma 25 osób w różnym wieku – wyjaśnia prezes hospicjum Tadeusz Boniecki. – Zajmujemy się cierpiącymi nie tylko na terenie Chełma, ale też okolicznych gmin powiatu chełmskiego. Zapewniamy im bezpłatną pomoc specjalistyczną.

Prezes Boniecki podkreśla, że budowa hospicjum stacjonarnego jest niesamowicie ważna dla całego regionu, bowiem w Chełmie i okolicach nie ma obiektu, który spełniałby tę funkcję, a chorych stale przybywa. Niezwykle istotne jest odpowiednie podejścia personelu do podopiecznych i zapewnienie im domowych warunków. Stąd też hospicjum będzie kompleksem składającym się z Domu Hospicyjnego, Domu Opieki Długoterminowej oraz Domu Opieki Wyręczającej.

Inwestycja będzie usytuowana na 2,5-hektarowej działce w Nowinach pod Chełmem, którą hospicjum bezpłatnie otrzymało od Starostwa Powiatowego w Chełmie.

– Chcemy, aby ten obiekt był pomnikiem wdzięczności całego społeczeństwa regionu chełmskiego za dar naszego św. Jana Pawła II w przypadające w przyszłym roku stulecie jego urodzin – mówi prezes.

Planowane obiekty będą służyły nie tylko osobom z chorobami nowotworowymi, lecz i starszym oraz niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy dziennego i całodobowego pobytu. Docelowo w Domu Hospicyjnym znajdzie się około 20 łóżek, z możliwością rozbudowy budynku i w razie potrzeby powiększenia liczby miejsc. Będą też miejsca tymczasowego pobytu dla chorych, których rodziny zmęczone całodobową opieką nad nimi we własnym domu będą mogły choć na kilka dni zostawić chorego w hospicjum pod fachową opieką i pojechać np. na krótki wypoczynek. Tyle samo miejsc zapewnionych ma być w Domu Opieki Długoterminowej, z kolei Dom Opieki Wyręczającej będzie pełnił funkcję domu dziennego pobytu, w którym osoby starsze, niepełnosprawne będą brały udział w różnego rodzaju zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Zadaniem powołanej rady ma być opiniowanie i wydawanie rekomendacji dotyczących inwestycji na etapie zarówno przygotowawczym, jak i realizacji, aż do momentu oddania całego obiektu do użytku. Członkowie rady będą też planować poszczególne etapy inwestycji, poszukiwać źródeł finansowania, jak również pomagać w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

W związku z tym, iż hospicjum domowe jest organizacją pożytku publicznego, środki na działalność pozyskiwane są głównie z tzw. jednego procenta oraz innych źródeł, choćby konkursów ogłaszanych przez fundacje i samorządy. Budowa kompleksu w Nowinach będzie inwestycją niezwykle kosztowną. Środki na ten cel stowarzyszenie zamierza pozyskać z funduszy unijnych, ministerialnych, zbiórek publicznych czy też tzw. cegiełek.

– Patrząc optymistycznie, chcielibyśmy, aby hospicjum stacjonarne wraz z obiektami towarzyszącymi powstało w ciągu pięciu lat. Jednak na wybudowanie tych obiektów, w umowie ze Starostwem Powiatowym w Chełmie mamy dziesięć lat. Jeśli nie wybudujemy w tym czasie, to działka wraca do Skarbu Państwa bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie – dodaje Boniecki.

Wśród członków honorowych hospicjum są m.in.: abp Stanisław Budzik, poseł Anna Banaszek, marszałek województwa Jarosław Stawiarski, członek zarządu województwa Zdzisław Szwed, prezydent Jakub Banaszek, starosta Piotr Deniszczuk, wójt gm. Chełm Wiesław Kociuba i Wanda Jaroszczuk, redaktor naczelna Super Tygodnia i radia Bon Ton.

Przewodniczącym rady ds. budowy hospicjum został Zbigniew Bajko. Wśród członków zwyczajnych są m.in.: ks. kan. Dariusz Tkaczyk, proboszcz parafii św. Matki Teresy, architekci: Wojciech Filip i Maciej Maciejewski, przedsiębiorcy: Grzegorz Raniewicz, Janusz Bartoszuk, Bogusław Obst, Witold Grela, lekarz Andrzej Kosior, Tadeusz Radzięciak, dyrektor Cementowni Chełm i członek Zarządu Cemex Polska, mecenas dr Jerzy Nikołajew.

Super Tydzień Chełmski