Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

W poniedziałek, 2 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm odbyło się pierwsze spotkanie członków Rady do spraw budowy Hospicjum Stacjonarnego. Wydarzenie to zorganizowało Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, które jest inicjatorem budowy.

Rada do spraw budowy Hospicjum Stacjonarnego, która składa się z członków honorowych i zwyczajnych, będzie jednolitym grenium doradczym dla Zarządu hospicjum. Radę tworzą przedstawiciele duchowieństwa, polityki, medycyny, mediów oraz przedsiębiorcy i adwokaci. Honorowo pracom rady zgodził się przewodniczyć Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski, którego w radzie reprezentuje ks. kan. Andrzej Sternik dziekan dekanatu Chełm Wschód. Podczas pierwszego spotkania wybrany został Przewodniczący Rady w osobie Pana Zbigniewa Bajko.

– Hospicjum Domowe imienia ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w tym roku obchodzi 10-lecie powstania. Przez ten czas bezpłatną opieką objęliśmy ponad trzy tysiące osób, głównie z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi oraz ich rodziny. Obecnie domową opieką hospicyjną obejmujemy 25 osób w różnym wieku – wyjaśnia prezes hospicjum, Tadeusz Boniecki. – Nasza opieka jest całkowicie bezpłatna dla pacjentów. Opiekujemy się cierpiącymi nie tylko na terenie Chełma, ale też okolicznych gmin powiatu chełmskiego. Zapewniamy im bezpłatną pomoc specjalistyczną.

Prezes Boniecki podkreśla, że budowa hospicjum stacjonarnego jest niesamowicie ważna dla całego regionu, bowiem w Chełmie i okolicach nie ma obiektu, który spełniałby tę funkcję, a chorych stale przybywa. Niezwykle istotny jest również fakt podejścia personelu do podopiecznych i zapewnienie im domowych warunków. Stąd też hospicjum będzie kompleksem składającym się z Domu Hospicyjnego, Domu Opieki Długoterminowej oraz Domu Opieki Wyręczającej. Inwestycja będzie usytuowana na 2,5 hektarowej działce w Nowinach pod Chełmem, którą hospicjum bezpłatnie otrzymało od starostwa powiatowego w Chełmie.

– Chcemy, aby ten obiekt, był pomnikiem wdzięczności całego społeczeństwa regionu chełmskiego, za dar naszego św. Jana Pawła II w przypadające w przyszłym roku stulecie jego urodzin – mówi prezes.

Planowane obiekty, będą służyły nie tylko osobom z chorobami nowotworowymi, lecz i starszym oraz niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy dziennego i całodobowego pobytu. Docelowo w Domu Hospicyjnym znajdzie się około 20 łóżek, z możliwością rozbudowy budynku i w razie potrzeby powiększenia liczby miejsc. Będą też miejsca tymczasowego pobytu dla chorych, których rodziny zmęczone całodobową opieką nad nimi we własnym domu, będą mogły choć na kilka dni zostawić chorego w hospicjum pod fachową opieką i pojechać np. na krótki wypoczynek.

Tyle samo miejsc zapewnione będzie dla Domu Opieki Długoterminowej, z kolei Dom Opieki Wyręczającej będzie pełnił funkcję dziennego domu, w którym osoby starsze, niepełnosprawne będą brały udział w różnego rodzaju zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Rada, która została powołana, będzie opiniować i wydawać rekomendacje dotyczące inwestycji na etapie zarówno przygotowawczym jak i realizacji, aż do momentu oddania całego obiektu do użytku. Członkowie rady będą też planować poszczególne etapy inwestycji, poszukiwać źródeł finansowania, jak i pomagać w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

W związku z tym, iż Hospicjum Domowe jest Organizacją Pożytku Publicznego, środki na działalność pozyskiwane są głównie z tzw. jednego procenta oraz innych źródeł choćby konkursów ogłaszanych przez fundacje i samorządy. Jak wiadomo, budowa kompleksu w Nowinach będzie inwestycją niezwykle kosztowną. Środki na ten cel stowarzyszenie zamierza pozyskać z funduszy unijnych, ministerialnych, zbiórek publicznych czy też tzw. cegiełek.

– Tak optymistycznie patrząc, chcielibyśmy, aby hospicjum stacjonarne wraz z obiektami towarzyszącymi powstało w ciągu pięciu lat. Jednak na wybudowanie tych obiektów, w umowie ze starostwem powiatowym w Chełmie mamy dziesięć lat. Jeśli nie wybudujemy w tym czasie, to działka wraca do Skarbu Państwa bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie – dodaje Boniecki.

 

Rada ds. budowy Hospicjum Stacjonarnego w Nowinach

 

J.E. Ks. Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski
Honorowy Przewodniczący Rady

Zbigniew Bajko
Przewodniczący Rady

 

Członkowie honorowi

 

ks. kan. Andrzej Sternik
Dziekan Dekanat Chełm – Wschód

Anna Dąbrowska-Banaszek
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Zdzisław Szwed
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego

Jakub Banaszek
Prezydent Miasta Chełm

Daniel Domoradzki
II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
(w Radzie będzie reprezentował Prezydenta)

Piotr Deniszczuk
Starosta Powiatu Chełmskiego

Jerzy Kwiatkowski
Wicestarosta Powiatu Chełmskiego

Wiesław Kociuba
Wójt Gminy Chełm

Paweł Ciechan
Sekretarz Gminy Chełm

Mariusz Deckert
Prezes Polskiego Radia Lublin

Ryszard Montusiewicz
Dyrektor TVP3 Lublin

Grzegorz Kuna
Dziennikarz TVP3 Lublin

Wanda Jaroszczuk
Redaktor naczelna
„Super Tydzień Chełmski”

Marcin Futyma
Redaktor naczelny
„Nowy Tydzień Chełmski – Tygodnik Lokalny”

Członkowie zwyczajni

 

ks. kan. Dariusz Tkaczyk
Proboszcz parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty
w Chełmie

Wojciech Filip
architekt

Maciej Maciejewski
architekt

Grzegorz Raniewicz
przedsiębiorca

Zbigniew Bajko
inżynier

Stasz Zbigniew
inżynier

Bartoszuk Janusz
Prezes firmy BH Meble Sp. z o.o. Srebrzyszcze

Bogusław Obst
Właściciel firmy Obst S.A.

Witold Grela
Właściciel piekarni „Grela”

Dariusz Dudek
Dyrektor PGE Obrót S.A. oddział w Lublinie

Tadeusz Radzięciak
Dyrektor Cementowni Chełm,
członek Zarządu CEMEX Polska

Waldemar Skibiński
Były prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Bieluch” w Chełmie,
przedstawiciel Lubelskiego Klubu Biznesu

Dorota Rybaczuk
Radna Rady Miasta Chełm

Małgorzata Paździor-Król

Agnieszka Nowosad
Sekretarz redakcji „Super Tydzień Chełmski”

Jolanta Masiewicz
Dziennikarz „Kurier Lubelski”

mecenas dr Jerzy Nikołajew
adwokat

Andrzej Kosior
lekarz

mł. bryg. mgr inż. Artur Rutkowski
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

mł. insp. Mariusz Kołtun
Komendant Miejski Policji w Chełmie

Tadeusz Boniecki