Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

Powstała Rada wsparcia budowy hospicjum w Nowinach.

Hospicjum będzie kompleksem składającym się z Domu Hospicyjnego, Domu Opieki Długoterminowej oraz Domu Opieki Wyręczającej.

– Inwestycja będzie usytuowana na 2,5-hektarowej działce w Nowinach, którą hospicjum bezpłatnie otrzymało od Starostwa Powiatowego w Chełmie – wyjaśnia Tadeusz Boniecki, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, które jest inicjatorem budowy.

– Chcemy, aby ten obiekt był pomnikiem wdzięczności całego społeczeństwa regionu chełmskiego za dar naszego św. Jana Pawła II w przypadające w przyszłym roku stulecie jego urodzin – dodaje.

Planowane obiekty będą służyły nie tylko ludziom z chorobami nowotworowymi, lecz i osobom starszym oraz niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy dziennego i całodobowego pobytu. Docelowo w Domu Hospicyjnym znajdzie się około 20 łóżek, z możliwością rozbudowy budynku i w razie potrzeby powiększenia liczby miejsc.

Będą też miejsca tymczasowego pobytu dla chorych, których rodziny zmęczone całodobową opieką nad nimi we własnym domu, będą mogły choć na kilka dni zostawić chorego w hospicjum pod fachową opieką i pojechać np. na krótki wypoczynek.

Hospicjum Domowe imienia ks. kan. Kazimierza Malinowskiego obchodzi właśnie 10-lecie powstania. Przez ten czas bezpłatną opieką objęło ponad trzy tysiące osób zmagającymi się z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi. Opieka jest całkowicie bezpłatna dla pacjentów.

– Chorych stale przybywa. Obecnie domową opieką hospicyjną obejmujemy 25 osób w różnym wieku. Niezwykle istotny jest również fakt podejścia personelu do podopiecznych i zapewnienie im domowych warunków – mówi Tadeusz Boniecki.
Inwestycja jest kosztochłonna, dlatego postanowiono stworzyć radę, która będzie wspierać budowę obiektów. Radę, która ukonstytuowała się na swym pierwszym zebraniu, 2 grudnia, tworzą przedstawiciele duchowieństwa, polityki, medycyny, mediów oraz przedsiębiorcy i adwokaci.

Pracom rady honorowo zgodził się przewodniczyć ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Przewodniczącym rady wybrano Zbigniewa Bajko, byłego prezydenta Chełma.

Rada będzie opiniować i wydawać rekomendacje dotyczące inwestycji na etapie zarówno przygotowawczym, jak i realizacji, aż do momentu oddania całego obiektu do użytku. Członkowie rady będą też planować poszczególne etapy inwestycji, poszukiwać źródeł finansowania, jak i pomagać w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

Środki na działalność pozyskiwane będą głównie z tzw. jednego procenta oraz innych źródeł, choćby konkursów ogłaszanych przez fundacje i samorządy. Budowa kompleksu w Nowinach będzie inwestycją niezwykle kosztowną. Pieniądze na ten cel stowarzyszenie zamierza pozyskać z funduszy unijnych, ministerialnych, zbiórek publicznych, czy też tzw. cegiełek.

– Optymistycznie patrząc, chcielibyśmy, aby hospicjum stacjonarne wraz z obiektami towarzyszącymi powstało w ciągu pięciu lat. Jednak na wybudowanie tych obiektów, zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Chełmie, mamy dziesięć lat. Jeśli nie wybudujemy w tym czasie, to działka wraca do Skarbu Państwa bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie – dodaje Boniecki.

Wojciech Zakrzewski
Dziennik Wschodni