Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

W Nowinach (gmina Chełm) odbyła się uroczystość poświęcenia działki pod budowę stacjonarnego domu hospicyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi.

Działka ma powierzchnię 2,5 ha; znajduje się za Domem Pomocy Społecznej przy drodze prowadzącej w kierunku Rudej Huty. Aktu poświęcenia dokonał bp Mieczysław Cisło. Gminę Chełm reprezentowali: zastępca wójta Lucjan Piotrowski i sekretarz gminy Paweł Ciechan. Na historycznym spotkaniu byli obecni członkowie zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie: prezes Tadeusz Boniecki oraz członkowie zarządu: ks. Józef Piłat, Anna Pasieczna i Jerzy Masłowski, a także księża wspierający działalność hospicjum: ks. inf. Kazimierz Bownik, ks. Krzysztof Gromek, ks. Dariusz Tkaczyk i ks. Andrzej Serafińczuk.

Troska o chorych

– Poświecenie placu to historyczne wydarzenie, rozpoczynające nowy etap w rozwoju dzieła pomocy chorym, prowadzonego przez nasze stowarzyszenie – mówi Tadeusz Boniecki, prezes chełmskiego hospicjum. Na działce w Nowinach znajdą się: dom opieki hospicyjnej, dom opieki długoterminowej oraz dzienny dom opieki wyręczającej. – To bardzo potrzebna społecznie inwestycja. Jest odpowiedzią na potrzeby rodzin mających pod opieką ciężko chorych, w tym z chorobami terminalnymi – mówi prezes. – W ciągu 10 lat naszej służby w ramach hospicjum domowego pomocą medyczną ze strony zespołu hospicyjnego (lekarz opieki paliatywnej, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog, kapelan hospicjum) objęliśmy już kilka tysięcy osób chorych, zarówno z Chełma jak i gmin powiatu chełmskiego. Dzięki naszej opiece osoby te mogły godnie żyć aż do końca – podkreśla Tadeusz Boniecki. Jak wyjaśnia, już od dawna rodziny zgłaszają coraz większą potrzebę objęcia opieką ich chorych ze strony hospicjum również w formie stacjonarnej. – W wielu rozmowach zarówno sami chorzy, jak i ich rodziny bądź też opiekunowie, proszą o przyjęcie do hospicjum stacjonarnego. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem jest to, iż w domu nie mają możliwości zapewnienia ciężko choremu całodobowej opieki medycznej. Z przykrością musimy im jednak odmawiać, tłumacząc, że prowadzimy jedynie hospicjum domowe – tłumaczy prezes.

Brak w subregionie chełmskim stacjonarnego hospicjum sprawia, że osoby z gmin powiatu chełmskiego oraz samego miasta Chełm, dotknięte chorobami terminalnymi i przewlekłymi, są wykluczone z pełnego dostępu do opieki paliatywnej i prawa do ochrony zdrowia. Zdarza się, iż na przyjęcie na oddział paliatywny w chełmskim szpitalu, z powodu braku miejsc, chorzy terminalnie muszą bardzo długo oczekiwać. Wielu z nich, niestety, wcześniej umiera.

Współcześni Samarytanie

Pierwszym krokiem na drodze do realizacji szczytnego zamierzenia, jakim jest powstanie stacjonarnego hospicjum wraz z obiektami towarzyszącymi, a tym samym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodzin osób chorych oraz zaspokojeniem ich zdrowotnych potrzeb, było pozyskanie odpowiedniej działki budowlanej będącej w posiadaniu Skarbu Państwa. – Dzięki wielkiej życzliwości zarówno ze strony Zdzisława Kociuby, wójta gminy Chełm, Pawła Ciechana, sekretarza gminy, Piotra Deniszczuka, starosty powiatu Chełmskiego jak i Jerzego Kwiatkowskiego, wicestarosty, w kwietniu 2019 r. otrzymaliśmy na własność działkę w Nowinach. Na niej chcemy w ciągu 5 najbliższych lat zrealizować pożyteczną społecznie i zarazem niezbędną inwestycję. Niech dom hospicyjny w Nowinach będzie darem wszystkich mieszkańców regionu chełmskiego na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły – mówił podczas uroczystości poświecenia placu Tadeusz Boniecki.

Bp Mieczysław Cisło, błogosławiąc planowanemu dziełu budowy domu hospicyjnego, mającego służyć chorym na nowotwory, podkreślał, że „pochylenie się nad drugim człowiekiem i okazanie mu pomocy to cechy miłosiernego Samarytanina”. Zwracając się do członków zarządu Hospicjum Domowego im. ks. Malinowskiego, powiedział: – „Ofiarowując swój czas i siły osobom chorym terminalnie staracie się ich życie uczynić mniej trudnym i bardziej godnym. Niech miłość okazywana przez was chorym będzie dostrzegalnym świadectwem życia chrześcijańskiego”.

Anna Gliwa
Niedziela – Tygodnik Katolicki