Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

Z wielką radością informujemy iż w najbliższą niedzielę 13 października o godz. 14.30 w Nowinach (gmina Chełm), ks. bp Mieczysław Cisło dokona poświęcenia działki pod budowę planowanego przez nasze Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego, Stacjonarnego Domu Hospicyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi. Działka znajduje się za Domem Pomocy Społecznej przy drodze prowadzącej w kierunku Rudej Huty. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej uroczystości.

– Poświecenie placu to historyczne wydarzenie, rozpoczynające nowy etap w rozwoju dzieła pomocy chorym prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie – mówi Tadeusz Boniecki, prezes Hospicjum Ks. Malinowskiego w Chełmie. – Na działce w Nowinach, zamierzamy wybudować: Dom Opieki Hospicyjnej, Dom Opieki Długoterminowej oraz Dzienny Dom Opieki Wyręczającej. – To bardzo potrzebna społecznie inwestycja. Jest odpowiedzią na potrzeby rodzin mających pod opieką ciężko chorych, w tym z chorobami terminalnymi – mówi Boniecki.

– W ciągu dziesięciu lat naszej służby w ramach hospicjum domowego, pomocą medyczną ze strony naszego zespołu hospicyjnego (lekarz opieki paliatywnej, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog, kapelan hospicjum) objęliśmy już kilka tysięcy osób chorych zarówno z Chełma jak i gmin powiatu chełmskiego. Dzięki naszej opiece osoby te mogły godnie żyć aż do końca – dodaje prezes Hospicjum Ks. K. Malinowskiego.

– Rodziny zgłaszają coraz większą potrzebę objęcia opieką ich chorych ze strony naszego Hospicjum również w formie stacjonarnej. W wielu rozmowach zarówno sami chorzy jak i ich rodziny bądź też opiekunowie, proszą o przyjęcie do Hospicjum Stacjonarnego. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem jest to, iż w domu nie mają możliwości zapewnienia ciężko choremu całodobowej medycznej opieki hospicyjnej. Z przykrością musimy im jednak odmawiać, tłumacząc, że prowadzimy jedynie Hospicjum Domowe – tłumaczy Boniecki.

Brak w subregionie chełmskim stacjonarnego hospicjum sprawia, że osoby z gmin powiatu chełmskiego oraz samego miasta Chełm, dotknięte chorobami terminalnymi i przewlekłymi, są wykluczone z pełnego dostępu do opieki paliatywnej i prawa do ochrony zdrowia. Zdarza się, iż na przyjęcie na oddział paliatywny w chełmskim szpitalu, z powodu braku miejsc, chorzy terminalnie muszą bardzo długo oczekiwać. Wielu z nich niestety w międzyczasie umiera.

Pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego szczytnego zamierzenia, jakim jest powstanie stacjonarnego hospicjum wraz z obiektami towarzyszącymi, tym samym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodzin osób chorych oraz zaspokojeniem ich zdrowotnych potrzeb, było pozyskanie odpowiedniej działki budowlanej będącej w posiadaniu Skarbu Państwa.

– Dzięki wielkiej życzliwości zarówno ze strony pana Zdzisława Kociuby – Wójta Gminy Chełm, pana Pawła Ciechana – sekretarza Gminy Chełm jak i pana Piotra Deniszczuka – starosty Powiatu Chełmskiego i pana Jerzego Kwiatkowskiego – wicestarosty, w kwietniu 2019 roku otrzymaliśmy na własność działkę w Nowinach (gmina Chełm) o powierzchni 2,5 ha. – Na niej chcemy w ciągu pięciu najbliższych lat zrealizować tą pożyteczną społecznie i zarazem niezbędną inwestycję. Niech dom hospicyjny w Nowinach będzie darem wszystkich mieszkańców regionu chełmskiego na 100 lecie urodzin Karola Wojtyły – podsumowuje Boniecki.

Tadeusz Boniecki