Biuro Obsługi Interesantów

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego

ul. Starościńska 4A, 22-100 Chełm
Zobacz na mapie

Biuro czynne w godzinach:
poniedziałek   10:00-16:00
wtorek-piątek  10:00-14:00

Kontakt telefoniczny: (82) 564 50 11

Adres e-mail:
hospicjumdomowe.chelm@gmail.com

Statut | Sprawozdania | Dane podmiotu

Wspierają nas

 

W Nowinach gm. Chełm odbyła się uroczystość poświęcenia działki pod budowę Stacjonarnego Domu Hospicyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi. Aktu poświęcenia dokonał J.E. ks. bp Mieczysław Cisło. Gminę Chełm reprezentowali: zastępca wójta Lucjan Piotrowski i sekretarz gminy Paweł Ciechan. Na uroczystości byli też obecni członkowie zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie: prezes Tadeusz Boniecki i członkowie zarządu: ks. kan. Józef Piłat, Anna Pasieczna i Jerzy Masłowski oraz księża którzy wspierają działalność hospicjum: ks. inf. Kazimierz Bownik, ks. kan. Krzysztof Gromek, ks. kan. Dariusz Tkaczyk i ks. Andrzej Serafińczuk.

Działka ma powierzchnię 2,5 ha, znajduje się za Domem Pomocy Społecznej przy drodze prowadzącej w kierunku Rudy Huty. – Poświecenie placu to historyczne wydarzenie, rozpoczynające nowy etap w rozwoju dzieła pomocy chorym prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie – mówi Tadeusz Boniecki, prezes Hospicjum Ks. Malinowskiego w Chełmie. – Na działce w Nowinach, zamierzamy wybudować : Dom Opieki Hospicyjnej, Dom Opieki Długoterminowej oraz Dzienny Dom Opieki Wyręczającej. – To bardzo potrzebna społecznie inwestycja. Jest odpowiedzią na potrzeby rodzin mających pod opieką ciężko chorych, w tym z chorobami terminalnymi – mówi Boniecki. – W ciągu dziesięciu lat naszej służby w ramach hospicjum domowego, pomocą medyczną ze strony naszego zespołu hospicyjnego (lekarz opieki paliatywnej, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog, kapelan hospicjum) objęliśmy już kilka tysięcy osób chorych zarówno z Chełma jak i gmin powiatu chełmskiego. Dzięki naszej opiece osoby te mogły godnie żyć aż do końca – dodaje prezes Hospicjum Ks. K. Malinowskiego. – Rodziny zgłaszają coraz większą potrzebę objęcia opieką ich chorych ze strony naszego Hospicjum również w formie stacjonarnej. W wielu rozmowach zarówno sami chorzy jak i ich rodziny bądź też opiekunowie, proszą o przyjęcie do Hospicjum Stacjonarnego. Głównym argumentem za takim rozwiązaniem jest to, iż w domu nie mają możliwości zapewnienia ciężko choremu całodobowej medycznej opieki hospicyjnej. Z przykrością musimy im jednak odmawiać, tłumacząc, że prowadzimy jedynie Hospicjum Domowe – tłumaczy Boniecki.

Brak w subregionie chełmskim stacjonarnego hospicjum sprawia, że osoby z gmin powiatu chełmskiego oraz samego miasta Chełm, dotknięte chorobami terminalnymi i przewlekłymi, są wykluczone z pełnego dostępu do opieki paliatywnej i prawa do ochrony zdrowia. Zdarza się, iż na przyjęcie na oddział paliatywny w chełmskim szpitalu, z powodu braku miejsc, chorzy terminalnie muszą bardzo długo oczekiwać. Wielu z nich niestety w międzyczasie umiera. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego szczytnego zamierzenia, jakim jest powstanie stacjonarnego hospicjum wraz z obiektami towarzyszącymi, tym samym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodzin osób chorych oraz zaspokojeniem ich zdrowotnych potrzeb, było pozyskanie odpowiedniej działki budowlanej będącej w posiadaniu Skarbu Państwa. – Dzięki wielkiej życzliwości zarówno ze strony Wiesława Kociuby wójta Gminy Chełm, jak i Piotra Deniszczuka starosty Powiatu Chełmskiego i Jerzego Kwiatkowskiego wicestarosty, w kwietniu 2019 r. otrzymaliśmy na własność działkę w Nowinach g. Chełm o powierzchni 2,5 ha. – Na niej chcemy w ciągu pięciu najbliższych lat zrealizować tą pożyteczną społecznie i zarazem niezbędną inwestycję. Niech dom hospicyjny w Nowinach będzie darem wszystkich mieszkańców regionu chełmskiego na 100 lecie urodzin Karola Wojtyły – mówił podczas uroczystości poświecenia placu T. Boniecki.

Ksiądz biskup Mieczysław Cisło błogosławiąc planowanemu dziełu budowy Domu Hospicyjnego w Nowinach, mającego służyć chorym na nowotwory, wyraził wielką radość z tego powodu. Wskazał, że pochylenie się nad drugim człowiekiem i okazanie mu pomocy to cechy miłosiernego Samarytanina. Zwracając się do członków zarządu Hospicjum Domowego im. ks. Malinowskiego powiedział: – Ofiarowując swój czas i siły osobom chorym terminalnie, staracie się ich życie uczynić mniej trudnym i bardziej godnym. Niech miłość okazywana przez was chorym, będzie dostrzegalnym świadectwem życia chrześcijańskiego.

Gmina Chełm